Milan Gnjatović


HOME RESEARCH PUBLICATIONS STUDENTS MEDIA BIO CV CONTACT

Изабране теме из безбедности и сигурности информационих системаКако да референцирате ову књигу?

Друго издање:
Милан Гњатовић, Дарко Стефановић (2021) Изабране теме из безбедности и сигурности информационих система, друго издање. Факутет техничких наука у Новом Саду. ISBN 978-86-6022-092-1, http://www.gnjatovic.info/sigurnost

Прво издање:
Милан Гњатовић, Дарко Стефановић (2018) Изабране теме из безбедности и сигурности информационих система, прво издање. Факутет техничких наука у Новом Саду. ISBN 978-86-6022-092-1, http://www.gnjatovic.info/sigurnost

Садржај

Предговор
Поглавље 1.: Увод
Поглавље 2.: Прекорачење стека
Поглавље 3.: Аутоматска криптоанализа заменске шифре
Поглавље 4.: Еволутивни приступ аутоматској анализи сигурносних пропуста у софтверу
Поглавље 5.: Класификовање текста у информационој сигурности

gnjatovic.info