Milan Gnjatović


HOME RESEARCH PUBLICATIONS STUDENTS MEDIA BIO CV CONTACT

Снимање и анализа кретања

Подсетник: Изабрани аспекти просторног филтрирања слике (в. поглавље „Spatial Filtering“)
Представљање слике засновано на хистограмима оријентисаних градијената (в. поглавље „Gradient Feature-Based Image Representation“)
- Практични пример: Детектовање и препознавање објеката
- Практични пример: Верификовање потписа
Левенштајново растојање (в. секцију 5.1 погљавља „5 Исправљање словних грешака у корисничким упитима“)
- Практични пример: Верификовање динамичких потписа (в. поглавље „A String-Based Approach to Dynamic-Featured Image Representation“)

gnjatovic.info