Milan Gnjatović


HOME RESEARCH PUBLICATIONS STUDENTS MEDIA BIO CV CONTACT

Основи програмирања

Предавања

Функционално програмирање

Увод
Бројеви и операције над бројевима
Основни типови података и променљиве
Увод у функције
Наредба условног извршавања и рекурзивне функције
Листе (први део)
Листе (други део)
Пример првог колоквијума

Процедурално (императивно) програмирање

Типови података, константе и променљиве
Изабрани оператори и појам функције
Наредба условног извршавања
Петље
Низови
Показивачи
Пример другог колоквијума

gnjatovic.info