Milan Gnjatović


HOME RESEARCH PUBLICATIONS STUDENTS MEDIA BIO CV CONTACT

Безбедност и сигурност информационих система

Литература

K1: „Изабране теме из безбедности и сигурности информационих система
K2: „Увод у проналажење информација на вебу
K3: „Image Processing, Lecture Notes

Предавања

Прекорачење стека (в. 2. поглавље у К1)
Еволутивни приступ аутоматској анализи сигурносних пропуста у софтверу (в. 4. поглавље у К1)
Статистички језички модели (в. 4. поглавље у К2)
Аутоматска криптоанализа заменске шифре (в. 3. поглавље у К1)
Класификовање текста у информационој сигурности (в. 5. поглавље у К1)
Изабрани аспекти просторног филтрирања слике (в. поглавље „Spatial Filtering“ у К3)
Верификовање статичких потписа (в. поглавље „Gradient Feature-Based Image Representation“ у К3)
Верификовање динамичких потписа (в. секцију 5.1 погљавља „Исправљање словних грешака у корисничким упитима“ у К2, и поглавље „A String-Based Approach to Dynamic-Featured Image Representation“ у К3)

gnjatovic.info